top of page

Nákvæmt verðmat fasteigna

Netverðmat.is

Tegund húsnæðis
Inngangur
Tilgangur verðmats

Nú getur þú annað hvort smellt á "Fá verðmat" neðst á síðunni eða svarað fleiri spurningum um ástand eignar og smellt svo á "Fá verðmat til að fá nákvæmara verðamat.

Framhald - Nánari upplýsingar um ástand

1. Hefur þú vitneskju um galla í baðherbergi eða þvottahúsi, s.s. sprungur í flísum, leka, fúa eða sveppagróður (myglu)? Ef já, vinsamlega tilgreinið nánar. Hefur verið reynt að koma í veg fyrir gallan?
2. Hefur þú vitneskju um sveppagróður (myglu), rakaskemmdir eða sníkjudýr (t.d. silfurskottur) af einhverju tagi í eigninni? Ef já, vinsamlega tilgreinið hvar og hvenær þess varð fyrst vart. Hefur verið reynt að koma í veg fyrir rakamyndun eða eitra fyrir sníkjudýrum ?
3. Hafa farið fram viðgerðir eða endurnýjun á baðherbergi síðastliðin 5 ár ? Ef já, vinsamlega tilgreinið hvað var gert og hvenær viðgerðum var lokið. Voru viðgerðirnar eða framkvæmdirnar unnar af fagaðila ?
4. Hefur þú vitneskju um að upp hafi komið vandamál vegna raflagna eða annarra lagna í eigninni ? Ef já, vinsamlega tilgreinið hvers eðlis vandamálið var og hvenær þess var vart. Eru eirlagnir í eigninni? Ef svo þarf að greina frá því, þar sem þær eru undanskildar í skilmálum tryggingafélaga.
5. Hefur verið skipt um lagnir í eigninni? Ef já, tilgreinið nánar um hvað var skipt og hvenær.
6. Hefur þú vitneskju um að frárennslislagnir hafi stíflast? Ef já, vinsamlega tilgreinið hvar og hvenær stíflunnar varð fyrst vart. Hefur verið reynt að losa stífluna?
7. Hefur verið skipt um frárennslislagnir (klóak /dren)? Ef já, vinsamlega tilgreinið hvenær. Ef nei, hafa lagnirnar verið myndaðar og þá hvenær?
8. Hefur þú vitneskju um vandamál sem tengjast arni, skorsteini eða þess háttar, t.d. trekkur, leki eða þvíumlíkt ? Ef já, hefur verið reynt að laga það?
9. Hefurðu vitneskju um sig og/eða halla í gólfum, sprungu í veggjum, galla á múrverki eða þess háttar? Ef já, vinsamlega tilgreinið hvar og hvenær þess varð fyrst vart. Hefur verið reynt að laga það ?
10. Hefur þú vitneskju um raka eða leka í eigninni? Ef já, vinsamlega tilgreinið hvar og hvenær hans varð fyrst vart. Hefur verið reynt að koma í veg fyrir rakamyndun eða leka ?
11. Hefur þú vitneskju um hvort klæðning, þak, gluggar eða annað í eigninni sé óþétt? Ef já, vinsamlega tilgreinið hvar og hvenær þess varð fyrst vart. Hefur verið reynt að þétta viðkomandi stað?
12. Hefur verið skipt um þak og/eða þakrennur eignarinnar, að hluta til eða í heild? Ef já, vinsamlega tilgreinið nánar um hvað var skipt og hvenær.
13. Hefur verið skipt um gler, opnanleg fög og/eða glugga? Ef já, vinsamlega tilgreinið nánar um hvað var skipt og hvenær.
14. Hefur þú vitneskju um hvort einhverjar bygginga- eða viðgerðarframkvæmdir við eignina hafa verið unnar af ófaglærðum aðila? Ef já, vinsamlega tilgreinið hvað og hvenær ?
15. Hefur þú vitneskju um hvort viðgerðir eða framkvæmdir við pípulagnir eða rafkerfi hafi verið unnar af ófaglærðum aðila? Ef já, vinsamlega tilgreinið hvað og hvenær.
16. Hefur verið unnin ástandsskýrsla vegna eignarinnar á síðastliðnum fimm árum?
17. Hefur þú vitneskju um hvort skipulagsmál, samþykktir eða önnur mál komi til með að hafa áhrif á nýtingu eða umhverfi eignarinnar? Ef já, vinsamlega tilgreinið nánar.
18. Hefur þú vitneskju um úttektir / afnotarétt / kvaðir / kröfur sem get hafr áhrif á eignina og nýtingarmöguleika hennar? Ef já, vinsamlega tilgreinið nánar.
19. Í þeim tilfellum sem eignin selst með útleigumöguleikum veistu um hvort einhver vanhöld séu á því? Ef já, vinsamlega tilgreinið nánar.
20. Veistu hvort samþykkt eða tillaga að samþykkt sé um eignina sem gæti haft áhrif á verðandi eigendur (t.d. Viðhald eða annað sem gæti aukið kostnað vegna eignarinnar)? Ef já, vinsamlega tilgreinið nánar.

Skráning tókst. Þú færð verðmat í tölvupósti fljótlega.

Frítt - Fljótlegt - Nákvæmt

Baldur Jezorski logo.png

Baldur Jezorski
löggiltur fasteignasali
sími 450 0000

bottom of page